circulair en duurzaam bouwen

Voor het levensgeluk van huidige en toekomstige generaties gaan we circulair werken, ànders bouwen.

Mortelmans van tricht architecten verbindt zich ertoe bij te dragen aan dit doel. In een recent geherformuleerde missie besliste het kantoor haar concepten, ontwerpen, processen, keuze van materialen en technieken maar ook partners te (helpen) verduurzamen.

Het kantoor behoedt zich echter voor een te populair of gemakkelijk gebruik van de termen duurzaamheid en circulariteit. Elk materiaal, techniek, of ontwerp wordt kritisch onderzocht alvorens het wordt ingezet. Deze vorm van zelfreflectie behoort tot de kern van mortelmans van tricht architecten.

Een gloednieuwe tool om een deel van deze missie uit te voeren is Madaster - het kadaster voor materialen - dat dit najaar als pilootproject in België wordt uitgerold. Mortelmans van tricht architecten staat als strategische partner 'Madaster Max’ mee in voor de introductie van Madaster in België. We zijn zo ambassadeur voor een correct en duurzaam materialengebruik.