over mortelmans van tricht architecten

mortelmans van tricht architecten is een groeiend team met een gezonde mix van ervaren rotten en jong geweld!

we (her)bestemmen terreinen tot kwalitatieve woon- en werkomgevingen. we ontwerpen een (ver)nieuw(d)e omgeving die meer waarde biedt voor bewoners, gebruikers, buren, passanten en toekomstige generaties. Dit doen we op een logische en efficiënte manier en met open communicatie naar alle stakeholders. 

het team engageert zich om nieuwsgierig te zijn en steeds bij te leren. we volgen regelmatig interne en externe opleidingen en zijn Madaster Max, ambassadeur voor de introductie van Madaster in België. 

al doende groeit het kantoor, groeien de projecten en groeien de ambities. daarom zijn we steeds op zoek naar goed volk.