KON 13

Aan de Villermontstraat te Kontich werden in opdracht van Martens Projects een aantal zonevreemde en leegstaande bedrijfsgebouwen afgebroken.  De vrijgekomen ruimte hoofdzakelijk ingericht als groenzone ten voordele van de omliggende bestaande woningen en als tuin bij het nieuw ontworpen gebouw.  Deze ruimte kon worden vrijgemaakt door de verschillende nieuw te ontwerpen woningen op dit terrein niet naast elkaar, maar óp elkaar te zetten.  Daarbij wordt bovendien een ondergrondse parkeergarage voorzien, om het grondstuk geheel autovrij te kunnen houden.  Er werd ingezet op een divers, flexibel en betaalbaar woningaanbod.  In overleg met de gemeente Kontich werd daarbij de dooradering van groenstructuren & paden voor langzaam verkeer van voetgangers en fietsers gefaciliteerd.