MVG 18

Van Mevogra kregen we de vraag om hun bedrijfsterrein gelegen aan de Essensteenweg te Kapellen gefaseerd te herontwikkelen.  De ontworpen inrichting laat toe om het terrein en de gebouwen stapsgewijze te herbestemmen naarmate deze vrijkomen.  De nieuwe bedrijfsgebouwen kunnen onderdak bieden aan een 40-tal verschillende bedrijven. Vooraan op het perceel vind je de kantoren terug, duidelijk zichtbaar vanop de Essensteenweg.