MYL 16

De Mylène-site in Heist-op-den-Berg is klaar voor herontwikkeling. Met Jeni Real Estate dienden we een aanvraag in voor de eerste fase. Op projectgrond van zo'n 9ha wordt in een eerste fase zo'n 15.000 vierkante meter bebouwd met bedrijfsruimte voor Heistse ondernemers.

Voor Mylène - maker van verzorgingsproducten - verandert er niets: de Mylène fabriek en shop blijven gewoon bestaan. 

Op het aanpalend stuk grond werd een vergunningsaanvraag ingediend voor de sloop van in onbruik geraakte gebouwen, voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg en voor de realisatie van een eerste ontwikkelingsfase: twee bedrijfsverzamelgebouwen en een zestal gekoppelde bedrijfsgebouwen.  Het verzamelen en koppelen van gebouwen verhoogt de energetische efficiëntie en het ruimtelijk rendement waardoor gepaste ruimte kan worden gegeven aan bos en water.  Met deze aanvraag behouden en versterken we immers het bestaande waardevol zuur eikenbos en worden de kunstmatige vijvers vervangen door een natuurlijk aangelegd open water met moerasgebied en oeverbegroeiing, uiteraard in nauw overleg met het agentschap natuur en bos en de dienst integraal waterbeleid.  

Hiermee bevorderen we de biologische ecosystemen aan de Heistse Hoek en creëren we tegelijk nieuwe ruimte om te ondernemen voor de Heistse ondernemers.