TURN 12

Op een strategische locatie in Turnhout, vlakbij de E34 en tussen de Everdongenlaan en de Steenweg op Zevendonk werd door Jeni Holding nv een divers en verzorgd bedrijvenpark gerealiseerd.   Het masterplan bevat een centraal verzamelgebouw met een mix van grote en kleinere units, waarrond een private wegenis is voorzien om dit geheel te ontsluiten.  Aan de buitenzijde van deze lus worden daarbij de zichtlocaties langsheen de 2 belangrijke verkeersassen mee ontsloten.  Op deze wijze kon de beschikbare ruimte maximaal op haar kwaliteiten worden benut en hoefden geen nieuwe of bijkomende aansluitingen op de openbare weg te worden gerealiseerd.  Een grote troef van dit park schuilt in de collectiviteit van gebruik van de beschikbare ruimte en de verzorgde aanleg en handhaving van het bedrijvenpark als geheel.  Langsheen de Steenweg op Zevendonk vestigden zich Porsche Van Beurden, Raamcomfort, Van Calster en CTW Truckwash in open en halfopen gebouwen, built to suit.  In het representatieve gebouw langsheen de Everdongenlaan hebben Autoparts Dejonghe, Verano, Blicon, Struyven en ook Jeni Holding zelf een mooie uitvalsbasis gevonden.