BLOM 18

Op vraag van Blommaert Aluminium Constructies en investeringsgroep Buysse en Partners wordt onderzocht hoe de beschikbare oppervlakte maximaal kan benut worden voor het faciliteren van de uitbreiding van Blommaert Aluminium Constructies op een lange termijn.  Het bedrijf is gelegen in Wijnegem aan het Albertkanaal, tussen de bekende sites van Frisomat enerzijds en de site Axel Vervoordt anderzijds.  Om de gewenste uitbreiding te kunnen realiseren wordt het grondstuk en gebouw van gebuur De Backere verworven.  Op de vrijgekomen ruimte moeten nieuwe bedrijfsruimte, parking, buitenstockage en kantoorruimte worden gerealiseerd.  Andermaal dient er creatief te worden gestapeld om het programma te kunnen realiseren:  zo wordt de buitenstockage voorzien op het dak van het bedrijfsgebouw & het dak van het parkeergebouw.  De torenkraan waarmee schepen worden geladen gelost wordt eenvoudigweg bovenop het kantoorgebouw geplaatst.  Het kantoorgedeelte is beperkt in horizontale oppervlakte maar omvat wel een aanzienlijk aantal verdiepingen.  Zowel het nieuwe als de oude gebouwdelen worden gebundeld in een stoere structuur die hen samenbrengt en die refereert naar het industrieel karakter van de site zelf en haar omgeving. 

het interieur werd ontworpen door Justine Kegels.