DONK 16

Op een hoekperceel grenzend aan drie gemeentewegen wordt in opdracht van projectontwikkelaar Nobel Estate een verkaveling met betaalbare ééngezinswoningen ontwikkeld. De verkaveling vormt de afwerking van een lintbebouwing en tevens de koppeling met een aanpalende verkaveling nabij de kern van Meerdonk en is opgebouwd uit twaalf kavels met twaalf halfopen gebouwde woningen. Zes woningen zijn gelegen aan de Binnendijkstraat, de zes andere aan de achterliggende Donkstraat. Tussen deze straten en dus tussen de woningen liggen de tuinen achterzijde tegen achterzijde volgens een ideale oost-west oriëntatie. Gegeven het omliggende groene en open landschap wordt er ingezet op hedendaagse modernistische architectuur die zich qua schaal verhoudt tot zijn omgeving en die zich inbedt in het omliggende groene landschap.