KALM 16

Tegenover basisschool De Linde op de Brasschaatsteenweg in Achterbroek kon een grondstuk worden herontwikkeld.  In plaats van binnen de contouren van de oude verkaveling de traditionele bouwlijnen aan te houden, werd in overleg met de gemeente Kalmthout gezocht naar een afwijkende inplanting die een meerwaarde kon betekenen niet alleen voor de toekomstige bewoners, maar ook voor de beeldwaliteit en beleving van Achterbroek zelf.  Door te investeren in een ondergrondse parkeergarage kan het hoofdvolume naar achteren geplaatst worden en komt aan straatzijde ruimte vrij die plaats en lucht geeft aan de openbare ruimte.  De schoolgaande kinderen kunnen hier nu veilig de straat oversteken.  De bewoners van residentie Thillo genieten ongehinderd van zowel de fijne voortuin als de achterliggende open ruimte.