GATE 7

In opdracht van BVI.BE wordt de voormalige site van Federal Mogul ontwikkeld tot businesspark Gate7. Er werd gezocht naar een gezonde mix van verschillende bedrijfstypes waarbij plaats wordt gegeven aan KMO's, kantoren en labo's.  Vijf bouwvolumes worden volgens hetzelfde principe opgebouwd waarbij aan de straatzijde, gelegen aan een inkomplein, vier kantoor- en labogebouwen over meerdere bouwlagen zijn gekoppeld aan een achterliggende reeks KMO-units. Voor de auto's wordt er zowel een dakparking als een ondergrondse parking voorzien, voor de fietsers zijn er verspreid over het project fietsenstallingen geplaatst. 

De gevels van de kantoren en labo's zijn bijna volledig beglaasd wat voor zeer open en lichte plateau's zorgt. Uitkragende vloerplaten zorgen voor een horizontaal accent waarbij wit geperforeerde verdiepingshoge vlakken zowel overdag als 's nachts zorgen voor een ritmering in de gevel. Speciale aandacht is er voor de omgevingsaanleg waarbij het inkomplein met groenbuffer en waterpartij, de bomen in de KMO-straten, een bloemenweide en de wadi's zorgen voor een groene en aangename omgeving. Er wordt sterk ingezet op hernieuwbare energie, zo wordt er voor de koeling en verwarming van de kantoren gebruik gemaakt van geothermische warmtepompen, warmterecuperatie en worden de daken voorzien van een groendak. Bij iedere KMO-unit zorgt een eigen warmtepomp in plaats van een traditionele gasbrander voor de verwarming. Uiteraard wordt regenwater volledig lokaal gebufferd, kan het lokaal infiltreren en heeft ieder bedrijf een regenwaterrecuperatievoorziening. Elektriciteit wordt zoveel mogelijk uit zonne-energie gehaald.