OVER 14

Een hoekperceel aan de Processiestraat en Borchthof en een doorlopend perceel tussen de Stationsstraat en Borchthof werden in opdracht van Condor Real Estate Development ontwikkeld tot 3 meergezinswoningen, commerciële ruimten en parkeergarage.  Om dit te realiseren werd een masterplan opgemaakt voor mogelijke bebouwing en kernverdichting aan Borchthof.  Er werd handig gebruik gemaakt van het natuurlijk reliëf om de verschillende bouwlagen en gebouwdelen te ontsluiten.