WAAR 10

Op de terreinen van het voormalig hoofdkantoor van Alken Maes werd door de gemeente Kontich een BPA uitgetekend.  In opdracht van Groep Bouwen werd binnen de contouren van dit BPA gezocht naar een efficiënte indeling en goede organisatie van verschillende verzamelgebouwen en stand-alone gebouwen, gebouwd op maat van de klant.  Onder de bedrijven op dit bedrijvenpark bevinden zich Layher (stellingbouw), Wolvenberg (fietskledij), BaginCo (drukwerk), Logis (opleidingen) en diverse andere.  De wegenis en infrastructuur rondom het centrale verzamelgebouw organiseert en ontsluit de omliggende percelen.  Er werd in dit dossier bijzondere aandacht geschonken aan de hemelwaterhuishouding, door een aanleg in volledig doorlatende materialen & een uitgewerkte bufferstrook met geïntegreerde wadi.