WIJN 17

Voor Jeni Real Estate mochten we nadenken over een nieuwe invulling op de site van Erea in Wijnegem. Na meer dan 80 jaar is de transformatorenbouwer - waar ooit meer dan 300 Wijnegemnaars werkten - stilaan aan één zijde ingekapseld geraakt in het woonweefsel van de westelijke Wijnegemse rand. Aan de andere kant grenst het bedrijf aan de bekende Fortvlakte: officieel bosgebied, ook al staat er geen boom. Deze strategische ligging - nabij het shopping center, aan de poort van Wijnegem - is uitstekend bereikbaar met de wagen, tram, bus of fiets en maakt van deze plek een uitstekende locatie voor niet-hinderlijke bedrijvigheid dicht bij de woonkern.

We zetten een mooie stap naar de nagestreefde verweving waarbij economische activiteit en lichte maak-industrie zich vermengd met het wonen en samenleven.

Erea zelf houdt huis in één van de gebouwen. De andere gebouwen worden heringericht en herbestemd met nieuwe bedrijvigheid. Naast de aanpalende woningen en moestuinen wordt een significante zone onthard en met groen aangeplant. Er wordt meer groen voorzien dan er was, op de juiste plaats en met de juiste toegevoegde waarde voor zowel de nieuwe bedrijven als de bestaande buurt. 

Dat deze ontwikkeling amper enkele weken na vergunning werd uitverkocht is het beste bewijs dat het juiste antwoord werd gegeven op een duidelijk aanwezige behoefte. We zijn verheugd dat we ruimte kunnen creëren voor een nieuw en vruchtbaar ecosysteem voor ondernemers, durvers en doeners.